Fiatalok politikai aktivitása

Az Európai Unió országaiban lényegében általános jelenség, hogy a fiatal, 18-29 év közötti választók kisebb arányban vesznek részt a választásokon, mint a 30 év felettiek. Az országok közötti arányok ugyanakkor jelentős különbséget mutatnak: a legnagyobb mértékben az Egyesült Királyságban, Lengyelországban és Finnországban maradnak távol a fiatalok – ezekben az országokban a 18-29 év közöttiek részvételi aránya kevesebb, mint fele (40-43 százaléka) a 30 év felettieké. A magyar fiatalok esetén ez az arány jóval mérsékeltebb, de jelentős, részvételi arányuk 70%-a a 30 év felettiekének. Csupán egy országban, Belgiumban éri el – illetve haladja meg – a fiatalabbak részvétele az idősebb korosztályét, ez vélhetően nem független attól, hogy az országban kötelező szavazni.
Az adatok forrása az EES 2014-es, Európai Parlamenti választást követő felmérése, mely során a kutatást megelőző országgyűlési választási részvételre kérdeztek rá. 

EU_reszvetel2 térkép

A 18-29 korosztály választási részvételi aránya a 30 év felettiek arányában.
 100% = megegyező részvétel, 50% = fele akkora részvétel
Theresa May és a brit konzervatívok üvegsziklája
Political activity of the youth

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *