A női kvóta megítélése a magyar társadalomban

A magyar válaszadók többsége szerint a nők politikai részvételét kötelező kvótával kellene segíteni: minden második megkérdezett osztotta ezt az álláspontot. A női kvóta megítélése ugyanakkor megosztó kérdés: az 51 százaléknyi támogatóval szemben 43 százaléknyi ellenző is van.
A férfiak között még inkább kiegyenlített a kvótapárti és kvótát ellenző álláspont, a női választók között valamivel magasabb a támogatók aránya – egységes kiállásról azonban köztük sem beszélhetünk.


Az adatfelvétel ideje: 2017. január. A kutatás 1000 fős, reprezentatív mintán készült.

Botka túl nagy önállósága miatt kihátrálhat mögüle az MSZP
Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *